Blæksprutte

Blæksprutte
Blæksprutte, ottearmet Den otte-armede blæksprutte er almindelig langs de vesteuropæiske kyster lige fra Danmark i nord til Portugal i syd. Den findes også i Middelhavet. Den lever mest på havbunden, hvor den kan gemme sig og lure efter føde, men sjældent på dybere vand end 200 m. Dens kappes længde er 50 cm, dens totallængde kan blive op til det dobbelte. Kroppen er æggeformet, og hovedet er smallere end kroppen.
Den bruger sine lange fangearme til at trække sig frem med og til at fange sit bytte med. De otte arme er omtrent af samme længde og dobbelt så lange som kroppen. Blæksprutten har ikke noget skelet, den består kun af bløddele, bortset fra dens mund, der sidder midt mellem dens mange arme og ligner et meget skarpt papegøjenæb. Den fanger sit bytte ved at lamme det med spyt fra sine giftkirtler.
Blækspruttens føde består af krebsdyr som krabber og rejer, og den kan også tage hummere og døde dyr. Den kan selv blive bytte for torsk og havtaske, der finder føde ved havbunden som blæksprutten selv. Somme tider lykkes det den at flygte, for hvis blæksprutten føler sig truet, sprøjter den en mørk vædske ud i vandet for at forvirre fjenden.
Blæksprutte, tiarmet
Den ti-armede blæksprutte lever bl.a. i danske farvande overalt, hvor den kan finde føde. Den er et fritsvømmende bløddyr. Dens mund er et næb, der sidder inde mellem dens arme. Inden i dens bløde krop har den bl.a. gæller, hjerte og en blæksæk. Blæksprutten har to store øjne. Den skider, sprøjter blæk og sprøjter det luftfiltrerede vand ud samme sted.
Den ti-armede blæksprutte jager i stimer. Den lever af fisk og snegle, som den griber med de lange fangarme med sugekopper på. Nogle gange forfølger den sit bytte helt op over overfladen. Den svømmer meget hurtigt pga. den slanke, strømlinede krop.
Dens fjender er sæler, havfugle, tandhvaler og mennesker.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Kolosblæksprutte — Kolosblæksprutten (mesonychoteuthis hamiltoni) er den største kendte blæksprutte. Den lever på dybder større end en kilometer. Kolosblæksprutten eksakte størrelse og længde kendes ikke. Der er alene fanget 2 intakte kolosblæksprutten. Senest den… …   Danske encyklopædi

  • blæksprutte — blæk|sprut|te sb., n, r, rne, i sms. blæksprutte , fx blæksprutteringe …   Dansk ordbog

  • kæmpeblæksprutte — kæm|pe|blæk|sprut|te sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • Edvard Brandes — Carl Edvard Cohen Brandes (21 October 1847 – 20 December 1931) was a Danish politician, critic and author, and the younger brother of Georg Brandes. He was a Master of Arts in eastern philology.Brandes was a member of the Folketing for the party… …   Wikipedia

  • Agencia de Noticias Nueva Colombia — Logo der kolumbianischen Nachrichtenagentur ANNCOL Die Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) ist eine nichtkommerzielle Nachrichtenagentur, die von lateinamerikanischen und europäischen Journalisten betrieben wird. ANNCOL beabsichtigt nicht …   Deutsch Wikipedia

  • Havkvabbe, fem-trådet — Den fem trådede havkvabbe har en lang smidig krop, den har fire tråde på snuden og en på undermunden, de bliver brugt til at føle sig frem med nede på bunden. Den er brun med lys bug. Den kan blive op til 25 centimeter lang, den findes mellem… …   Danske encyklopædi

  • Octopus — Ottearmet blæksprutte …   Danske encyklopædi

  • nautil — nau|til sb., en, er, erne (en blæksprutte) …   Dansk ordbog

  • ortoceratit — or|to|ce|ra|tit sb., ten, ter, terne (en uddød blæksprutte), i sms. ortoceratit , fx ortoceratitkalk …   Dansk ordbog

  • ottearmet — ot|te|ar|met adj., ottearmede; en ottearmet blæksprutte …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”